چرا بايد در آكواريوم گياه گذاشت


محاسن قرار دادن گياه در آكواريوم:

به جذب دي اكسید کربن کمک کرده و در نتیجه موجب ایجاد چرخه اکسیژن می شود

نیترات آب را جذب کرده و همچنین به ایجاد چرخه ازت کمک کرده ، اين عمل موجب كاهش ميزان سيفون آب شده به طوريكه اين مقدار مي تواند تا عدد صفر كاهش پیدا کند

موجب ایجاد فضایی برای اختفاء ماهیان شده و این عمل سبب کم شدن استرس ماهی ها شده

تولید اکسیژن کرده و در صورت اختلال در کار پمپ هوا باعث کاهش مرگ و میر ماهی ها می شود

در صورت قابل خوردن بودن باعث ایجاد مقداری غذا برای ماهی ها شده و همچنین به ایجاد چرخه کربن کمک می کند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

    خانهدرباره ماوبلاگتماس با ما