محل عبور شلنگ فیلتر سطلی هر چه تاریک بهتر


مسلم است که هر قدر مکان عبور شلنگ های فیلتر سطلی هر چه قدر تاریک تر باشد نیز بهتر است چرا که زمان بیشتری طول می کشد تا لجن آلود و از تمیزی خارج شود و همچنین درون اتصالات و لوله ها دیرتر پر از لجن می گردد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

    خانهدرباره ماوبلاگتماس با ما