بررسی و ثبت گارانتی

شرایط ابطال گارانتی

 

صدمات ناشی از استفاده در شرایط غیر متعارف
سوختن موتور
هر گونه ضربه و شکستگی
ورود مایعات به داخل موتور دستگاه
نوسانات برق و استفاده غلط از دستگاه
دستکاری توسط افراد غیر متخصص

استعلام گارانتی از طریق پیامک

 

شما می توانید با ارسال شماره ضمانت نامه به شماره

      30002349393939

از آخرین وضعیت گارانتی خود مطلع گردید .

    خانهدرباره ماوبلاگتماس با ما